CThEM yn gwahodd yr hunangyflogedig i baratoi i hawlio

 self employed image

Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM (HMRC) yn dechrau cysylltu â thua thair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth y llywodraeth (SEISS) i egluro'r broses ymgeisio a'u helpu i baratoi i wneud hawliad. 

Mae'r gwasanaeth hawliadau yn agor ddydd Mercher 13 Mai ac mae'n cael ei weithredu yn ôl yr amserlen, gyda thaliadau'n cyrraedd cyfrifon banc erbyn 25 Mai, neu chwe diwrnod gwaith ar ôl i'r hawliad gael ei wneud.    

Roedd  gwiriwr ar-lein ar gael o ddydd Llun 4 Mai a fydd yn caniatáu i gwsmeriaid wirio eu cymhwysedd drostynt eu hunain, yn ogystal â rhoi dyddiad iddynt allu gwneud cais.  

Os na fydd unigolion yn gymwys ar gyfer y cynllun, bydd Cyllid a Thollau EM yn eu cyfeirio at ganllawiau sy'n nodi'r amodau i'w helpu i ddeall pam eu bod yn anghymwys, a chyngor ar gymorth arall a allai fod ar gael iddynt fel: gohirio treth incwm, cymorth rhent, Credyd Cynhwysol , mynediad i wyliau morgais a'r amrywiol gynlluniau cymorth busnes.     

Mae Cyllid a Thollau EM yn disgwyl i'w llinellau ffôn fod yn brysur iawn dros yr wythnosau nesaf wrth i bobl ymuno â'r cynllun newydd hwn, felly maent yn annog cwsmeriaid i ffonio os na allant ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt ar GOV.UK, gan eu hasiant treth neu trwy ein gwasanaeth gwe-sgwrsio.

Mwy o wybodaeth yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mai 2020