Hyb gwybodaeth Diogelu Data a choronafeirws Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Dataprotection

Mae gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hyb gwybodaeth coronafeirws i helpu unigolion a sefydliadau i ddod i ddeall diogelwch data. 

Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth newydd a pherthnasol at yr hyb wrth i’r pandemig barhau. 

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb i’ch ymholiad ar yr hyb, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ffynhonnell: BUSNES CYMRU

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Mai 2020