Coronafeirws – beth mae yn ei olygu i chi a beth mae gennych hawl iddo:Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

woman-typing-writing-programming-7112_0

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cynnig cyngor ariannol diduedd am ddim ar:

 • ddyledion a benthyg
 • cartrefi a morgeisi
 • cyllidebu a chynilo
 • gwaith a budd-daliadau
 • pensiynau ac ymddeol
 • teulu a gofal
 • ceir a theithio
 • yswiriant

Maen nhw wedi cynnwys gwybodaeth ychwanegol ar eu gwefan mewn perthynas â COVID-19:

 • eich hawliau i dâl salwch
 • pa fudd-daliadau allwch chi eu hawlio os ydych chi’n hunangyflogedig neu heb hawl i Dâl Salwch Statudol
 • eich biliau
 • costau tai
 • symud tŷ
 • gwybodaeth i’ch helpu i ddod hyd i ffynonellau cymorth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mai 2020