Cronfa newydd £150,000 i helpu cwmnïau digidol i ddatblygu technoleg i drechu'r coronafeirws

Nod Cronfa Atebion Digidol Covid-19 yw treialu’n gyflym atebion iechyd a gofal i wella diagnosteg o bell, casglu data a monitro argaeledd PPE. Bydd y gronfa yn cefnogi peilotio cyflym ac arfarnu llwyfannau digidol newydd, apiau a thechnolegau i benderfynu ar ddefnydd hirdymor a photensial yn y gwasanaeth iechyd. Bydd dyfarniadau o hyd at £30k yn cael eu rhoi i’r pump i wyth prosiect gorau, sy’n bodloni’r meini prawf. 

Bydd y cynlluniau peilot cyflym yn rhedeg drwy fis Gorffennaf ac Awst gyda’r potensial i gyflwyno’r dechnoleg newydd o ddechrau mis Medi.

Mae’r themâu canlynol wedi eu hadnabod fel y rhai sy’n cynrychioli’r her fwyaf a’r effaith bosibl: 

  • Diagnosis o bell a brysbennu cleifion
  • Optimeiddio casglu a phrosesu data
  • Olrhain, rheoli ac adrodd ar argaeledd a defnydd o PPE
  • Cymorth a thriniaeth i ddinasyddion o bell

Cyflwyniadau erbyn 9am 9fed Mehefin 2020

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mai 2020