Benthyciadau Adfer Newydd yn lansio heddiw

Bounce Back loans launch

Bydd busnesau bach ym Mhrydain yn gallu gwneud cais am fenthyciadau cyflym a hawdd eu cyrchu am hyd at £50,000 o heddiw 4 Mai 9am.

Bydd miloedd o gwmnïau bach ac unig fasnachwyr - gan gynnwys siopau sylfaenol y stryd fawr fel siopau trin gwallt, siopau coffi a gwerthwyr blodau - yn gymwys i gael Benthyciadau Adfer gyda 100% o gefnogaeth y llywodraeth i helpu i sicrhau y gallant barhau i fasnachu, a bod yn rhan allweddol o'r ymdrechion i ailgychwyn economi Prydain.

Ymhlith y nodweddion bydd

  • busnesau yn medru benthyg rhwng £2,000 a £50,000 gyda’r arian yn cyrraedd o fewn diwrnodau
  • bydd benthycwyr y benthyciadau yn derbyn 100% o gefnogaeth gan y llywodraeth a gall busnesau      wneud cais ar lein drwy ffurflen fer a syml sy’n cynnwys 7 cwestiwn
  • Cyfradd unffurf, fforddiadwy o 2.5% o log

Bydd y benthyciadau ar gael trwy rhwydwaith o fenthycwyr, yn cynnwys y pum banc mwyaf.

Darllenwch mwy ar GOV.UK

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020