Deddfwriaeth newydd i Leddfu'r Baich ar Fusnesau sy'n Wynebu Methdaliad

s300_beis-sign-1vs

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno’r Mesur Llywodraethiant Corfforaethol a Methdaliad i’r Senedd, a fydd yn cyflwyno cyfres o fesurau i ddiwygio cyfraith methdaliad a chwmnïau i gefnogi busnesau i fynd i’r afael â’r heriau sy’n codi o effaith COVID-19. 

Bydd chwech o fesurau yn rhoi cymorth hanfodol i fusnesau trwy’r cyfnod yma o ansefydlogrwydd

 Bydd dau fesur llywodraethiant corfforaethol yn cyflwyno hawddfreintiau dros dro a hyblygrwydd i fusnesau ble maen nhw’n ymdopi â llai o adnoddau a chyfyngiadau.

 Darllenwch ragor yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27th Mai 2020