7fed Mai 10:30am : Digwyddiad Arlein: Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru / Partneriaeth Rhannu Gwasanaethau GIG Cymru: 'Darparu PPE – cael pethau'n iawn'

PPE web


Wedi ei gadeirio gan Chris Martin, Dirprwy Gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, bydd panel o westeion yn:

  • Esbonio sut defnyddir offer amddiffynnol personol (PPE) mewn gwahanol leoliadau iechyd.
  • Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gofynion presennol ar gyfer PPE yng Nghymru ar gyfer y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Amlinellu’r hyn y mae angen i weithgynhyrchwyr ei wneud.
  • Rhoi trosolwg o borth arloesi Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Gwahoddir y sawl sy’n mynychu i gyflwyno cwestiwn i’r panel adeg cofrestru

Cofrestrwch yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Mai 2020