Cam 2 y Gronfa Cadernid Economaidd i agor fis nesaf

COVID-19-Informationwelsh

 

Bydd ail gam y Gronfa Cadernid Economaidd yn agor yng Nghymru fis nesaf, yn ôl y Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates. 

Lansiwyd y Gronfa gwerth £400miliwn gan Lywodraeth Cymru fis Mawrth ac mae hi wedi derbyn dros 9,500 o geisiadau, gyda dros 6,000 o gynigion wedi eu gwneud eisoes – gyda gwerth o dros £100m.

Gobeithio y bydd y gwiriwr cymhwystra ar gyfer ceisiadau newydd ar agor erbyn canol mis Mehefin 2020, gan roi amser i gwmnïau baratoi eu ceisiadau. Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio agor y gronfa ar gyfer ceisiadau llawn yn hwyrach yn y mis.

O ran cymhwyster, bydd Cam 2 y Gronfa’n gweithio yn yr un ffordd â Cham 1 ond gyda diweddariad i’r cynllun micro. Bydd busnesau nad sydd wedi eu cofrestru ar gyfer TAW, y rheiny sydd wedi mynd yn hunangyflogedig yn fwy diweddar a busnesau cychwynnol yn gallu gwneud cais.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22nd Mai 2020