Clwb busnes Torfaen yn cynnal digwyddiad rhwydweithio rhithwir llwyddiannus

 image

Yn ddiweddar, cynhaliodd Llais Busnes Torfaen, clwb rhwydweithio llwyddiannus yn ne Cymru gyda mwy na 65 o aelodau, ei gyfarfod rhwydweithio rhithwir cyntaf. Manteisiodd dros 20 o bobl ar y cyfle nid yn unig i arddangos eu busnes a’u sefydliadau yn ystod rownd o rwydweithio rhithwir, ond hefyd i rannu eu profiadau busnes yn ystod yr argyfwng COVID-19.

Meddai Cadeirydd Llais Busnes  Torfaen, Ashley Harkus, Partner Rheoli gyda Chyfreithwyr Everett Tomlin Lloyd a Pratt “Dyma’r tro cyntaf i ni rwydweithio fel hyn ac rwy’n falch o ddweud ei bod yn ffordd wych o gadw mewn cysylltiad a’n haelodau ac mae’n dangos sut rydym ni, fel clwb, yn gallu addasu i anghenion busnesau ar y foment. Rydym wedi dysgu llawer. Roedd gallu siarad am sut mae busnesau’n ymdopi ac addasu mewn ffyrdd arloesol ynghyd â chynlluniau o ran sut i ddod allan o’r sefyllfa bresennol yn amhrisiadwy. Rwy’n edrych ymlaen at y nesaf.”

 Os hoffech gael gwybod rhagor am rwydweithio rhithwir drwy lais Busnes Torfaen, ebostiwch Joanne John Economi a Mentergarwch Torfaen.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mai 2020