Y cyfyngiadau coronafeirws i barhau yng Nghymru

fm-podium-coronavirus-08052020

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd y cyfyngiadau coronafeirws yng Nghymru yn cael eu hestyn am dair wythnos arall. Bydd man addasiadau’n cael eu cynnig ond gan gymryd y gofal mwyaf posibl i sicrhau nad yw’r feirws yn lledaenu.

I fynd i’r afael â lledaeniad y coronafeirws, cyflwynodd Llywodraeth Cymru reoliadau fis Mawrth sy’n gosod cyfyngiadau llym ar ymgynnull, ar symudiadau pobl, ac ar y ffordd y mae busnesau’n gweithredu, gan gynnwys eu cau.

Maent hefyd yn gosod gofynion ar fusnesau sydd ar agor i gymryd camau rhesymol i sicrhau pellter corfforol rhwng pobl.

Rhaid i Weinidogion Cymru adolygu’r angen am y gofynion a’r cyfyngiadau yn y rheoliadau bob 21 diwrnod. 

Yn sgil yr ail adolygiad, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y bydd y cyfyngiadau yng Nghymru yn parhau tan y cyfnod adolygu nesaf ymhen tair wythnos.  

Gofynnir i bobl barhau i weithio gartref os gallant.   

Cyhoeddodd y Prif Weinidog ar ddydd Iau, 8fed Mai bod Cymru’n bwriadu wneud cyfres o newidiadau bychain i’r rheoliadau, gan gynnwys:

  • Caniatáu i bobl wneud ymarfer corff fwy nag unwaith y dydd, ond gan aros yn eu hardal leol. Mae hynny’n golygu y dylai unrhyw ymarfer ddechrau a gorffen yn y cartref ac na ddylid teithio pellter sylweddol o’r cartref.
  • Galluogi awdurdodau lleol i ddechrau ar y broses o gynllunio sut y gellir agor llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu yn ddiogel.
  • Caniatáu i ganolfannau garddio agor ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â’r rheol pellter corfforol.

Bwriedir i’r newidiadau hyn ddod i rym heddiw, dydd Llun 11eg Mai, fel bod Cymru’n symud ar y cyd â gweddill y DU.

Mwy o wybodaeth yma

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Mai 2020