Ymestyn y seibiant treth o £1 miliwn ar gyfer gweithgynhyrchu hyd 1 Ionawr 2022

Bydd seibiant treth o £1 miliwn i sbarduno buddsoddi yn sector gweithgynhyrchu’r DU yn cael ei ymestyn.

Gall busnesau, gan gynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu, ddal ati i hawlio hyd at £1 miliwn mewn rhyddhad treth yn yr un flwyddyn drwy’r Lwfans Buddsoddi Blynyddol ar gyfer buddsoddi cyfalaf mewn safleoedd ac asedau peiriannau hyd 1 Ionawr 2022. 

Bwriad y cam yma yw rhoi hwb i hyder wrth i gwmnïau geisio goroesi’r pandemig a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Yn wreiddiol, y bwriad oedd newid yr estyniad i’r terfyn £1 miliwn dros dro yn ôl i £200,000 ar 1 Ionawr 2021.

Am ragor o fanylion, ewch i wefan GOV.UK.

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Tachwedd 2020