Brexit: Paratoi ar gyfer diwedd y Cyfnod Pontio – canllawiau ar gyfer sectorau busnes

Mae cyfres o restri gwirio wedi’u llunio gan Lywodraeth y DU i helpu busnesau i baratoi ar gyfer 1 Ionawr 2021.

Mae’r rhestri gwirio yn berthnasol i’r sectorau canlynol:

  • sector nwyddau traul – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector cerbydau modur - am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector awyrofod – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector gwyddorau bywyd – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector telathrebu a gwasanaethau – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector gamblo – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector cymdeithas sifil – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK
  • sector diwydiannau creadigol – am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

Ewch i wefan Porth Pontio UE Busnes Cymru sy'n rhoi cyngor ac arweiniad pwysig i fusnesau sy'n paratoi ar gyfer y trefniadau pontio Ewropeaidd.

Ffynhonnell: Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/paratoi-ar-gyfer-diwedd-y-cyfnod-pontio-%E2%80%93-canllawiau-ar-gyfer-sectorau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Tachwedd 2020