COVID-19: Arfer gweithgynhyrchu da ar gyfer sector prosesu Bwyd a Diod Cymru

Mae arloesi Bwyd Cymru, ar y cyd gyda Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, wedi crynhoi rhai o’r ystyriaethau y mae eu hangen ar weithgynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru mewn perthynas â risgiau Coronafeirws.

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys dadansoddi a dogfennu risgiau gweithredol, rhestr wirio ar gyfer eich busnes, rhestr o gyfeiriadau defnyddiol a phecyn offer o dempledi. 

Pecyn Offer COVID-19

Er mwyn sicrhau bod pob busnes yn gweithredu i’r arferion gorau posibl, rhaid dogfennu pob gweithgaredd a newid.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld a lawrlwytho’r ddogfen.

 http://foodinnovation.wales/canllawiau-diwydiant-bwyd-a-diod-cymru-arfer-gweithgynhyrchu-da-covid-19/

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Tachwedd 2020