COVID-19: Cyllid Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr llawrydd yn y sector chwaraeon

Bydd y Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon, a weinyddir gan Chwaraeon Cymru, yn dyrannu grantiau o £1,500 a fydd ar gael i weithwyr llawrydd y mae eu gwaith yn uniongyrchol yn cyflenwi gweithgareddau i gyfranogwyr, megis hyfforddwyr personol, hyfforddwyr/ymarferwyr ffitrwydd a hyfforddwyr chwaraeon. Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi colli o leiaf £1,500 mewn incwm ers i’r pandemig gychwyn oherwydd bod contractau wedi eu canslo neu oherwydd cyfyngiadau sy’n atal eu gwaith.

Dyddiad cau ceisiadau: 9th Rhagfyr 2020 5pm

 I gael yr wybodaeth lawn gan gynnwys meini prawf cymhwystra llawn a’r dystiolaeth sydd ei hangen, ewch i Chwaraeon Cymru

Galluogi Chwaraeon yng Nghymru Ffynnu | Chwaraeon Cymru

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Tachwedd 2020