Hawlio cyflog drwy'r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws yn cael ei ymestyn tan fis 31 Mawrth 2021.

30 Tachwedd 2020 yw’r diwrnod olaf pan all cyflogwyr gyflwyno neu newid ceisiadau ar gyfer cyfnodau sy’n dod i ben ar neu cyn 31 Hydref 2020.

Rhaid i geisiadau o 1 Tachwedd 2020 gael eu cyflwyno erbyn 11.59pm 14 diwrnod calendr ar ôl y mis rydych yn hawlio amdano. Os yw’r amser hwn yn syrthio ar y penwythnos, yna dylid cyflwyno ceisiadau ar y diwrnod gwaith nesaf.  

 Hawlio am ffyrlo yn  Rhaid hawlio erbyn 
Tachwedd 2020 14 Rhagfyr 2020
Rhagfyr 2020 14 Ionawr 2021
Ionawr 2021 15 Chwefror 2021
Chwefror  2021 15 Mawrth 2021
Mawrth 2021 14 Ebrill 2021

I gael manylion llawn gan gynnwys 

  • Yr hyn y byddwch ei angen
  • Sut i wneud cais
  • Ar ôl hawlio 

ynghyd â gwybodaeth bwysig arall, yna ewch i 

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Tachwedd 2020