Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CCC) nawr wedi ei ymestyn hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021

Ar ôl cyhoeddiad yn ddiweddar gan Lywodraeth y DU y bydd y CCSC yn cael ei ymestyn hyd at 2 Rhagfyr, mae’r cynllun nawr wedi ei ymestyn hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021. 

Pwyntiau allweddol: 

 • Bydd gweithwyr cymwys yn derbyn 80% o’u cyflog arferol am oriau nad ydynt yn cael eu gweithio, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. 
 • Bydd gan fusnesau hyblygrwydd i ddefnyddio’r cynllun ar gyfer gweithwyr ar gyfer unrhyw faint o amser a phatrymau sifftiau, gan gynnwys eu rhoi ar ffyrlo llawn-amser. 
 • NI fydd cyfraniad cyflogwr tuag at gyflogau am oriau nad ydynt yn cael eu gweithio. Bydd gofyn i gyflogwyr dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol a Phensiwn Cyflogwr yn unig am oriau nad ydynt yn cael eu gweithio. Mae hyn yn berthnasol i gyfnodau yn rhedeg hyd at fis Ionawr 2021. Bydd y polisi yn cael ei adolygu ym mis Ionawr yng ngoleuni’r amgylchiadau economaidd 
 • Bydd y CCSC estynedig yn gweithredu fel y Cynllun blaenorol, gyda busnesau yn gallu hawlio naill ai yn fuan cyn, yn ystod neu ar ôl rhedeg y gyflogres. Gellir hawlio o 8am dydd Mercher 11 Tachwedd. Rhaid cyflwyno ceisiadau i CThEM erbyn 14 Rhagfyr 2020 fan bellaf. 
 • Nid oes angen i gyflogwyr fod wedi derbyn CCSC o’r blaen a gall cyflogwyr ledled y DU hawlio os yw’r busnes ar agor neu ar gau 
 • Bydd canllawiau llawn yn cael eu cyhoeddi ar 10fed Tachwedd ac yn cynnwys manylion pellach ar sut i wneud cais 
 • Ni fydd y Bonws Cadw Swyddi (BCS) yn cael ei dalu ym mis Chwefror 2021 a bydd cymhelliant cadw yn cael ei ddefnyddio ar yr adeg briodol. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen yr wybodaeth lawnach a manylion pellach y cynllun ar y ddolen isod, sy’n rhoi manylion ar, er enghraifft: 

 • Meini prawf craidd cyflogadwyedd
 • Gweithwyr na hawliwyd amdanynt o’r blaen dan CCSC
 • Gweithwyr a ail-gyflogir gan eu cyflogwr
 • Pan fydd gweithwyr ar ffyrlo
 • Amodau eraill hawlio CCSC
 • Gwneud cais

 https://www.gov.uk/government/publications/extension-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/extension-of-the-coronavirus-job-retention-scheme

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Tachwedd 2020