Rheoliadau'r Coronafeirws o 9 Tachwedd 2020 – bwytai, caffis a thafarndai

Pan ddaw’r cyfnod atal byr i ben ar 9 Tachwedd 2020, cyflwynir cyfres newydd o fesurau cenedlaethol, a fydd yn disodli’r cyfyngiadau blaenorol.

Sut mae caffis, bwytai, tafarndai a bariau yn gallu gweithredu’n ddiogel dan do?

Bydd yn ofynnol i safle lletygarwch roi’r mesurau canlynol ar waith:

  • dylai’r safle fod yn darparu gwasanaeth bwrdd yn unig
  • dylid bwyta ac yfed yr holl fwyd a diod wrth fyrddau
  • bydd mesurau cadw pellter corfforol yn cael eu defnyddio, fel bylchau rhwng byrddau
  • cyfyngu i grwpiau o hyd at 4 o bobl (heb gynnwys unrhyw blant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o un aelwyd
  • rhaid gwisgo gorchuddion wyneb ac eithrio pan fydd cwsmeriaid yn eistedd i fwyta neu yfed
  • gofynnir i chi roi manylion cyswllt at ddibenion olrhain pobl os bydd achosion yn cael eu cysylltu â’r lleoliad, a
  • ni fydd unrhyw gerddoriaeth fyw a chedwir darllediadau teledu ar lefel isel

Cliciwch ar y ddolen ganlynol Canllawiau lletygarwch y DU ar gyfer Lletygarwch yng Nghymru i gael arweiniad sydd wedi’i gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru yn dilyn ymgynghoriad â rhanddeiliaid y diwydiant ac sy’n berthnasol i fusnesau lletygarwch yng Nghymru sy’n ailddechrau gwasanaeth (y tu mewn a’r tu allan) ar ôl y cyfnod clo byr.

Ffynhonnell; Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/rheoliadau%E2%80%99r-coronafeirws-o-9-tachwedd-2020-%E2%80%93-bwytai-caffis-thafarndai

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Tachwedd 2020