Her Mwgwd Gwyneb – cystadleuaeth gyllido

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn galw ar fusnesau i gyflwyno atebion arloesol y gellir eu gweithredu yn gyflym i fynd i'r afael â her allweddol sy'n wynebu cydweithwyr deintyddiaeth wrth iddynt barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Bydd atebion addas yn cael 100% o gyllid drwy'r Fenter Ymchwil i Fusnesau Bach (SBRI), i ddarparu astudiaethau dichonoldeb Ymchwil a Datblygu.

Bydd hyd at 5 prosiect yn cael eu hariannu, a rhagwelir y bydd contractau hyd at £50,000 yn cynnwys TAW yr un.

Digwyddiad Briffio

Dilynwch y ddolen isod a chofrestrwch eich diddordeb ar gyfer y Digwyddiad Briffio rhithwir a fydd yn cael ei gynnal ar 23 Tachwedd 2020 am 10am.

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/sbri-her-mwgwd-gwyneb/

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 4 Rhagfyr 2020, I gael rhagor o wybodaeth ewch i: sdi.click/facemasks

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Tachwedd 2020