Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3

Yn dilyn y galw uchel am gyllid ar draws y sectorau celfyddydol a diwylliannol bydd £10.7 miliwn ar gael i gefnogi sefydliadau ac unigolion yn ystod y pandemig coronafeirws.

Caiff y cyllid ei ddefnyddio i agor trydydd cam y Gronfa Gweithwyr Llawrydd llwyddiannus fydd yn gweld £3.5 miliwn pellach ar gael ledled y wlad ar draws pob ardal awdurdod lleol.

Bydd Cam 3 y Gronfa Lawrydd ar agor ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 23 Tachwedd 2020 am 10am.

Bydd y gronfa’n cefnogi gweithwyr llawrydd sy’n gweithio yn y meysydd isod:

  • Y Celfyddydau
  • Digwyddiadau Celf a Threftadaeth
  • Digwyddiadau nad ydynt yn gysylltiedig â chwaraeon sydd wedi’u heffeithio’n sylweddol gan y Pandemig
  • Diwydiannau Creadigol
  • Diwylliant a threftadaeth

Adolygwch y meini prawf nawr i helpu i baratoi ar ei gyfer.

Byddwn yn cefnogi gweithwyr llawrydd sy'n gweithio mewn digwyddiadau sydd wedi cael eu heffeithio’n sylweddol gan y Pandemig, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn priodasau a digwyddiadau corfforaethol, ond nid digwyddiadau chwaraeon.

I wirio eich cymhwysedd cyn i’r broses ymgeisio agor ewch i Wiriwr Cymhwysedd y Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Ffyhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cronfa-gweithwyr-llawrydd-cam-3

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Tachwedd 2020