Cronfa Gweithwyr Llawrydd Cam 3

Yn dilyn y galw uchel am gyllid ar draws y sectorau celfyddydol a diwylliannol bydd £10.7 miliwn ar gael i gefnogi sefydliadau ac unigolion yn ystod y pandemig coronafeirws.

Caiff y cyllid ei ddefnyddio i agor trydydd cam y Gronfa Gweithwyr Llawrydd llwyddiannus fydd yn gweld £3.5 miliwn pellach ar gael ledled y wlad ar draws pob ardal awdurdod lleol o 10 y bore dydd Llun 23 Tachwedd 2020 i weithwyr llawrydd yn y sector creadigol.

Ewch i wefan Llyw.Cymru am ragor o wybodaeth.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Tachwedd 2020