Ymestyn y cynllun Ffyrlo

Mae busnesau ledled y DU yn cael cymorth ariannol ychwanegol fel rhan o gynllun Llywodraeth y DU ar gyfer cam nesaf ei hymateb i'r coronafirws.

Mae’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafirws (CJRS) – sydd hefyd yn cael ei alw’n gynllun Ffyrlo – yn parhau ar agor tan fis Rhagfyr:

  • Bydd lefel y grant yn adlewyrchu'r lefelau oedd ar gael o dan y cynllun ym mis Awst, felly bydd y llywodraeth yn talu 80% o'r cyflogau hyd at gap o £2,500 a bydd cyflogwyr yn talu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG) a chyfraniadau pensiwn am yr oriau nad yw'r gweithiwr yn gweithio.
  • Yn yr un modd â'r cynllun cyfredol, caniateir ffyrlo hyblyg yn ogystal â ffyrlo llawn amser.
  • Darperir manylion pellach yn fuan, yn cynnwys sut i hawlio'r cymorth estynedig hwn trwy wasanaeth hawliadau wedi'i ddiweddaru.

I gael gwybodaeth bellach ewch i wefan GOV.UK.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 2nd Tachwedd 2020