BREXIT: Eiddo deallusol ar ôl 1 Ionawr 2021

Daw'r cyfnod trosglwyddo i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Ar 1 Ionawr 2021 bydd newidiadau i gyfraith eiddo deallusol y DU i sicrhau y bydd yna ymadawiad llyfn o systemau ED yr UE.

Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar:

Anogir busnesau ar unwaith i: 

  • Ystyried yn ofalus ymhle i ddatgelu eich dyluniadau i sicrhau eu bod yn cael eu diogelu’n ddigonol yn eu marchnad fwyaf pwysig;
  • Os ydych chi'n allforio nwyddau a ddiogelir gan ED ar y farchnad eilaidd neu gyfochrog, cysylltwch â deiliad yr hawliau yn yr AEE i weld a oes gennych ganiatâd i barhau i allforio’n gyfochrog.
  • Ystyriwch a ydych chi am i allforion barhau os ydych chi'n fusnes sy'n berchen ar yr hawliau ED ar gyfer nwyddau sy'n cael eu hallforio'n gyfochrog ar hyn o bryd o'r DU i'r AEE.

Mae gwybodaeth allweddol bellach ar gael i gwsmeriaid a defnyddwyr Eiddo Deallusol ynglŷn â sut y bydd y system ED a'r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gweithredu ar ôl diwedd y cyfnod trosglwyddo.

I gael gwybodaeth bellach ewch i wefan GOV.UK.

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Tachwedd 2020