Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i'w helpu i recriwtio prentisiaid

Mae prentisiaethau yn parhau i chwarae rôl hanfodol o ran darparu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr a’r economi, gan gynnig cyfle i recriwtio mewn ffordd gosteffeithiol ac adeiladu gweithlu medrus.

Gall unrhyw gyflogwr yng Nghymru, ni waeth beth fo maint ei fusnes na’r sector y mae’n gweithio ynddo, elwa ar y cymelldaliadau i recriwtio prentisiaid:

  • cymelldaliad sydd werth hyd at £3,000 ar gyfer cyflogi prentis newydd
  • cymelldaliad sydd werth hyd at £2,600 ar gyfer ailgyflogi prentis sydd wedi’i ddiswyddo
  • cymelldaliad o £1,500 ar gyfer cyflogi prentis anabl, y gellir ei hawlio yn ychwanegol at y cymelldaliadau ar gyfer prentisiaid newydd a phrentisiaid wedi’u diswyddo

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Porth Sgiliau Busnes Cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cyhoeddi-cymhellion-mawr-newydd-ar-gyfer-cyflogwyr-i%E2%80%99w-helpu-i-recriwtio

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Tachwedd 2020