Lansio 'Manufacturing Wales' i gynrychioli gweledigaeth ac uchelgais gweithgynhyrchwyr ledled Cymru

Llais newydd yw Manufacturing Wales i gynrychioli gweledigaeth ac uchelgais gweithgynhyrchwyr ledled Cymru.

Consortiwm cydweithredol yw hwn a grëwyd yn arbennig i helpu i ddiwallu anghenion cymhleth gweithgynhyrchwyr yng Nghymru, datblygu hygrededd brandiau Cymreig,  gwneud y mwyaf o gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi a chreu cydnerthedd i sefydliadau sy’n aelodau.

Dysgwch ragor ac am sut i fod yn aelod  yn https://www.manufacturingwales.com/

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Tachwedd 2020