Gweinidog Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, yn annog busnesau Cymreig i fod yn barod ar gyfer diwedd cyfnod Trosglwyddo'r UE

O 1 Ionawr 2021, bydd y DU wedi gadael Marchnad Sengl y DU felly ni fydd gan fusnesau’r DU fynediad at y fasnach ddiffrithiant mewn nwyddau neu wasanaethau gyda gwledydd yr UE.  Bydd hyn p’un a yw’r DU yn cael cytundeb masnach rydd gyda’r UE neu’n gadael heb gytundeb. 

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi amlinellu’r paratoadau y sydd angen i fusnesau eu gwneud i fod yn barod ar gyfer diwedd y cyfnod trosglwyddo.  Yn y darn atodedig i fusnesau mae e’n canolbwyntio ar feysydd ac adnoddau allweddol, gan gynnwys : 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 2nd Tachwedd 2020