Gwasanaeth newydd ar gyfer cyfleoedd am gytundebu yn y sector cyhoeddus yn y DU

Bydd cyfleoedd i gyflenwi sector cyhoeddus  y DU yn cael eu cyhoeddi yng ngwasanaeth newydd Find a Tender Service (FTS)o 31 Rhagfyr 2020 am 23:00 ymlaen:

  1. Mae FTS am ddim ac yn disodli ‘Tenders Electronic Daily’
  1. Rhaid gorffen caffael a ddechreuodd ar OJEU/TED cyn diwedd y cyfnod trosglwyddo ar OJEU/TED.
  1. Bydd FTS yn gweithio ochr yn ochr â phyrth fel GwerthwchiGymru
  2. Gall deiliad cyfrifon Contracts Finder ddefnyddio’r un manylion i fewngofnodi i FTS
  3. Cofrestrwch cyn y lansiad.

Rhagor o ganllawiau yma

Ymholiadau  info@crowncommercial.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Tachwedd 2020