Cynllun Cymorthdal Incwm Hunangyflogaeth: Estyniad i grant

Mae’r grant yn cael ei ymestyn o 1 Tachwedd 2020

I fod yn gymwys ar gyfer yr Estyniad yn y Grant, rhaid i unigolion hunangyflogedig, gan gynnwys aelodau partneriaethau:

  • fod wedi bod yn gymwys o’r blaen am grant cyntaf ac ail grant y Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig (er nad oes rhaid eu bod wedi hawlio’r grantiau blaenorol)
  • datgan eu bod yn bwriadu parhau i fasnachu a naill ai:
    • eu bod yn masnachu ar hyn o bryd ond yn cael eu heffeithio gan lai o alw oherwydd coronafeirws
    • eu bod wedi bod yn masnachu o’r blaen ond dydyn nhw ddim yn gallu gwneud hynny am y tro oherwydd coronafeirws

Beth sy’n cael ei gynnwys yn estyniad y Grant

Bydd yr estyniad yn para chwe mis, o Dachwedd 2020 tan Ebrill 2021. Bydd grantiau’n cael eu talu mewn dau daliad, pob un ar gyfer cyfnod o dri mis.

Bydd y trydydd grant dros gyfnod o 3 mis o 1 Tachwedd 2020 tan 31 Ionawr 2021. Bydd y Llywodraeth yn rhoi grant trethadwy wedi ei gyfrif yn ôl 80% o elw ar gyfartaledd dros 3 mis, wedi ei dalu mewn un taliad a gydag uchafswm o £7,500. Mae hyn yn gynnydd o’r 55% a gyhoeddwyd gynt

Bydd y pedwerydd grant dros gyfnod o dri mis o 1 Chwefror 2021 tan 30 Ebrill 2021. Bydd y Llywodraeth yn adolygu lefel yr ail grant ac yn pennu hyn yn y man

Mae’r grantiau’n incwm trethadwy ac yn destun cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Mae Estyniad y Grant Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig yn agor i geisiadau o 30 Tachwedd  2020. Mwy o wybodaeth i ddilyn maes o law

Ewch i: https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension/self-employment-income-support-scheme-grant-extension

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Tachwedd 2020