Estyniad Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (3ydd grant) nawr ar agor i geisiadau

Mae’r cynllun wedi ei ymestyn ac mae’r system ar-lein i hawlio’r trydydd grant nawr agor. Rhaid i’r rheiny sy’n gymwys wneud cais cyn 29 Ionawr 2021.

Os nad oeddech chi’n gymwys ar gyfer y grant cyntaf a’r ail ar sail y wybodaeth yn eich datganiad treth hunanasesiad, ni fyddwch chi’n gymwys ar gyfer y trydydd.

I wneud cais am y trydydd grant, mae’n rhaid bod eich busnes fod wedi cael ei effeithio o’r newydd neu’n barhaus gan coronafeirws rhwng 1 Tachwedd 2020 a 29 Ionawr 2021, ac rydych yn credu’n rhesymol y bydda hynny’n lleihau eich elw mewn ffordd sylweddol.

Mae’r trydydd grant trethadwy yn werth 80% o’ch elw misol ar gyfartaledd, wedi ei dalu mewn un taliad ar gyfer gwerth 3 mis o elw, a gyda mwyafswm o £7,500.

Does dim angen ad-dalu’r grant os ydych chi’n gymwys, ond bydd Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol hunangyflogedig yn daladwy a bydd rhaid ei gynnwys yn eich datganiad treth hunanasesiad 2020 tan 2021.

Mae rhagor o wybodaeth, cymhwyster a sut i wneud cais ar gael yn :

 https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 2nd Rhagfyr 2020