Clwb rhwydweithio Llais Torfaen yn cwblhau blwyddyn lwyddiannus gyda digwyddiad rhwydweithio rhithwir FORY

Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT) yn glwb rhwydweithio busnes lleol poblogaidd sydd wedi tyfu yn y  chwe mis diwethaf, gyda’r aelodaeth bellach bron yn 100. Mae’r aelodau yn cynnwys busnesau o bob cwr o Dorfaen, De-ddwyrain Cymru a thu hwnt, ac mae’n cynrychioli pob sector. Dros y misoedd diwethaf mae LlBT, a  redir gan bwyllgor sy’n cynnwys arweinwyr busnes lleol, wedi addasu i’r pandemig drwy gynnig rhaglen o ddigwyddiadau rhithwir i’r aelodau. Mae’r digwyddiadau hyn wedi rhoi cyfle i rwydweithio a gwneud cysylltiadau newydd, ond maent hefyd wedi bod yn gyfle i fusnesau drafod eu profiadau o’r pandemig a rhoi cymorth a chyngor i’w gilydd. Mae’r digwyddiadau wedi gweld presenoldeb da ac mae ein busnesau wedi eu gwerthfawrogi.

Mae digwyddiad rhwydweithio olaf 2020 yn cael ei gynnal bore fory ac mae croeso i fusnesau ymuno â ni am 11:00am.

Aelodau LlBT

Os ydych eisoes yn aelod ac os nad ydych wedi cofrestru yn barod, cliciwch ar y ddolen isod i gadarnhau eich lle

http://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=467&eventNo=9337

Busnesau nad ydynt yn aelodau LlBT

Mae croeso i fusnesau nad ydynt yn aelodau ymuno â Llais Busnes Torfaen am ddim (aelodaeth arlein tan ddiwedd mis Rhagfyr) a mynychu’r digwyddiad:

I ddechrau, cliciwch ar y ddolen isod i ymuno â LlBT:

https://www.southwalesbusiness.co.uk/en/Business-Club/Torfaen-Business-Voice-Membership-Form.aspx

Yna gallwch gofrestru eich lle drwy'r ddolen hon :

http://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=467&eventNo=9337

LlBT yn 2021

Byddwn yn cychwyn 2021 gyda 2 ddigwyddiad rhwydweithio i aelodau (21ain Ionawr /25ain Chwefror yn cychwyn am 4:30pm). Mae croeso bob amser i aelodau newydd ymuno â Llais Busnes Torfaen a byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am aelodaeth 2021 yn yr wythnosau nesaf – felly cadwch eich llygaid yn agored i gael manylion pellach, neu ebostiwch info@southwalesbusiness.co.uk 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Tachwedd 2020