Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth 'Let's Recycle 2020'

Mae’r cyngor, trwy weithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastic a FCC Environment, wedi ennill ‘Menter Ailgylchu Orau’r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol’ yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let’s Recycle 2020.

I daclo problem polythen dwysedd isel, sydd i’w gael yn aml mewn eitemau fel pecynnau bara a bagiau plastig, mae’r cyngor a Capital Valley Plastic yn cynnig rhaglen addysg a chasglu ynglŷn â’r pwnc i 22 o ysgolion cynradd yn y fwrdeistref.  Yn ogystal â’r prosiect yma, gall polythen dwysedd isel gael ei ailgylchu yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd sy’n cael ei rhedeg gan FCC Environment. 

Unwaith y byddan nhw wedi cael eu casglu o’r ysgolion a’r Ganolfan Ailgylchu, mae’r mathau gwahanol o blastig yn cael eu didoli a’u danfon wedyn at Capital Valley Plastics ar gyfer eu hailbrosesu’n bilenni gwrth-damp sydd wedyn yn cael eu gwerthu i’r diwydiant adeiladu.

Dywedodd Roger Phillips, Prif Weithredwr Capital Valley Plastics: “Rydym wrth ein bodd yn cael bod yn rhan o’r prosiect yma, ac rydym mor falch o fod wedi ennill y wobr yma gyda’n partneriaid. Mae’r gefnogaeth yr ydym wedi ei derbyn gan dîm gwastraff ac ailgylchu’r cyngor wedi bod yn ardderchog."

Mwy o wybodaeth Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020 | Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Tachwedd 2020