Gall Economi a Sgiliau Torfaen weithio gyda busnesau lleol fel Porth Cynllun Kickstart i helpu pobl ifanc gyda lleoliadau swyddi

Kickstart banner (002)

Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd ar gyfer pobl 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir. Gall cyflogwyr o bob maint wneud cais am gyllid sy’n cwmpasu:

  • 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn dibynnu ar oed y sawl sy’n cymryd rhan) am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis
  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig
  • isafswm cyfraniadau ymrestru awtomatig cyflogwr

Mae yna 2 ffordd o wneud cais ar gyfer Cynllun Kickstart:

  1. Os ydych chi'n creu mwy na 30 o leoliadau gwaith gallwch wneud cais yn uniongyrchol trwy gyflwyno cais ar-lein eich hun
  2. Os ydych chi'n creu llai na 30 o leoliadau gwaith, gall Porth Kickstart weithredu ar eich rhan a gwneud cais am grant Cynllun Kickstart ar eich cyfer.

Mae adran Economi a Sgiliau yng nghyngor Torfaen yn gweithredu fel porth Kickstart i fusnesau yn Nhorfaen. Byddan nhw’n

  • casglu gwybodaeth gennych am y lleoliadau gwaith yr hoffech eu cynnig
  • defnyddio’r wybodaeth hon i gyflwyno cais ar-lein ar ran grŵp o gyflogwyr
  • trosglwyddo’r taliadau perthnasol a wneir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i chi (ee cyflog y person ifanc

Mae’r wybodaeth atodedig  yn rhoi gwybodaeth bellach am gymhwyster a sut mae’r adran Sgiliau Economi a Sgiliau yng nghyngor Torfaen yn gallu gweithio gyda chi.

Manylion cysywllt:

Ceri.moffatt@torfaen.gov.uk    Gareth.jones4@torfaen.gov.uk

Mae gwybodaeth bellach am  sut mae opsiwn Porth Kickstart yn gweithio ar gael yma:

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-kickstart-scheme-grant-29-or-less-job-placements.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Tachwedd 2020