Cyfnod Pontio: Llythyrau i sectorau busnes

Mae Llywodraeth y DU wedi ysgrifennu at sectorau busnes penodol. Mae’r llythyrau’n darparu cyngor pwrpasol ar gamau gweithredu allweddol y mae’n rhaid i fusnesau eu rhoi ar waith ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

Darllenwch y llythyrau sector penodol isod ar gyfer: 

Mae Porth Cyfnod Pontio'r UE Busnes Cymru yn darparu cyngor ac arweiniad pwysig i fusnesau sy’n paratoi ar gyfer pontio Ewropeaidd. 

Ffynhonnell: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Tachwedd 2020