Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru: Cymorth i Weithwyr Llawrydd: Cam 3 :Ceisiadau nawr ar agor

Cam 3 y Gronfa Lawrydd ar agor ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 23 Tachwedd 2020 am 10am.

Ewch i:

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Bydd y gronfa’n cefnogi gweithwyr llawrydd sy’n gweithio yn y meysydd isod:

 • Y Celfyddydau
 • Digwyddiadau Celf a Threftadaeth
 • Digwyddiadau nad ydynt yn gysylltiedig â chwaraeon sydd wedi’u heffeithio’n sylweddol gan y Pandemig
 • Diwydiannau Creadigol
 • Diwylliant a threftadaeth

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

 • beth rydych chi’n ei wneud, amrywiaeth a math eich gwaith.
 • sut mae COVID-19 wedi effeithio ar eich incwm fel gweithiwr llawrydd oherwydd gorfod canslo gwaith nawr ac yn y dyfodol.

Bydd angen i chi ddarparu:

 • CV (neu gyfrif manwl LinkedIn)
 • Cyfriflen banc diweddar
 • Rhif Cyfeirnod Treth Unigryw (UTR) (os yw ar gael), neu os ydych chi'n gweithio o dan gontractau a dynnwyd o PAYE, tystiolaeth arall fel P60 neu brawf cyflogaeth ar gontractau tymor byr.
 • Prawf adnabod
 • Prawf cyfeiriad
 • Prawf o waith rhwng Ebrill 2019 – Gorffennaf 2020 a/neu brawf o waith wedi’i ganslo rhwng Ebrill 2020 - Mawrth 2021

Efallai yr hoffech lofnodi adduned gweithwyr llawrydd gwirfoddol.

Os ydych wedi derbyn cymorth o'r Grant Busnesau Newydd lansiwyd ym mis Mehefin i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd coronafirws (COVID-19) ni fyddwch yn gymwys am y grant hwn.

Rydym am dargedu'r rhai sydd wedi derbyn ychydig neu ddim cefnogaeth hyd yma. Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi sydd wedi'u gorfodi i roi'r gorau i weithio a / neu sy'n wynebu ailgychwyn anodd oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Ni ddylai'r rhai mewn swyddi sydd wedi gallu parhau i weithio ar lefelau blaenorol neu yn agos at weithgaredd arferol (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) gyda neu heb gefnogaeth ymgeisio.

Ni fydd y Gronfa hon yn cefnogi gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y sector chwaraeon.

I gael rhagor o ganllawiau, darllenwch ddogfen ganllaw grant gweithwyr llawrydd.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Tachwedd 2020