Llywodraeth Cymru yn Lansio Her am Syniadau Arloesol mewn ymateb i Covid-19

Mae £250,000 ar gael i gefnogi busnesau gyda chynhyrchion a gwasanaethau arloesol a fydd yn helpu cymunedau a’r sector cyhoeddus yng Nghymru i ymaddasu i effaith barhaus pandemig Covid-19.

 Bydd grantiau hyd at £50,000 ar gael trwy’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer prosiectau sy’n mynd o Ionawr hyd Fawrth 2021  ac sy’n bodloni 3 amcan allweddol

  • creu amgylchedd gwyrddach, iachach, glanach a mwy cynaliadwy;
  • cynaliadwyedd a diogelwch mewn cadwyni cyflenwi;
  • datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd i gynnal lles meddyliol a chorfforol

 Ar gau: 12pm 27 Tachwedd 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Tachwedd 2020