Cronfa Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru

Bwriad yr arian yma yw helpu’r sector celfyddydau i ateb heriau pandemig Covid-19 a datblygu ffyrdd newydd o weithio.

Grantiau o rhwng £500 a £150,000 i greu cyfleoedd ar gyfer artistiaid a phobl greadigol broffesiynol unigol i weithio gyda sefydliadau partner creadigol i’w helpu i ail-ddychmygu eu hunain a datblygu syniadau a gweithgareddau newydd, neu ffyrdd newydd o weithio.

Mae’r Cyngor Celfyddydau’n chwilio am brosiectau cyffrous, uchelgeisiol sydd wedi eu harwain gan artistiaid, â ffocws ar y gynulleidfa neu gyfranogwyr ac sy’n ymgysylltu ac yn cysylltu â’r cyhoedd.  Bydd arian hefyd yn ymateb i’r heriau a nodwyd gan ymgyrchoedd Black Lives Matter a #WeShallNotBeRemoved. Daw’r arian o’r Loteri Genedlaethol.

 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4ydd Tachwedd 2020.

Rhagor o wybodaeth yn https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/sefydliadau/cysylltu-ffynnu

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Hydref 2020