CLO DROS DRO CORONAFEIRWS CYMORTH I FUSNESAU TORFAEN Y GRONFA I FUSNESAU DAN GYFYNGIADAU Ar agor i geisiadau ar 28ain Hydref 2020

Mae cyfnod clo dros dro wedi ei gyflwyno ledled Cymru i helpu i adennill rheolaeth o’r feirws. Daeth cyfres o fesurau cyfyngu i rym am 6pm dydd Gwener 23ain Hydref a bydd hyn yn rhedeg hyd at 12:01am ar ddydd Llun 9fed Tachwedd 2020.

Cwestiynau ac Atebion llawn i’w gweld yn  https://llyw.cymru/

Y GRONFA I FUSNESAU DAN GYFYNGIADAU

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

 Bydd y grant yn agored i geisiadau ar 28 Hydref a bydd yn cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020 neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn

 Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant ar wahân:

  •  Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

  • Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Gwelwch ein siart llif defnyddiol

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Hydref 2020