Ymestyn Cynlluniau Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws a Chronfa Swyddi'r Dyfodol

Mae Llywodraeth y DU yn ymestyn pedwar cynllun benthyciadau dros dro a gynlluniwyd i gefnogi busnesau'r DU sy'n colli refeniw ac sy'n profi tarfu ar eu llif arian o ganlyniad i argyfwng COVID-19.

Bydd mwy o fusnesau nawr yn gallu elwa ar y canlynol:

  • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CBILS)
  • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws (CLBILS)
  • Cynllun Benthyciadau Adfer (BBLS)
  • Cronfa Swyddi’r Dyfodol

Bydd y cynlluniau'n cael eu hymestyn tan 30 Tachwedd 2020 ar gyfer ceisiadau newydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Banc Busnes Prydain.

https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-schemes/

 Ffynhonnell: Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/ymestyn-cynlluniau-benthyciadau-tarfu-ar-fusnes-yn-sgil-y-coronafeirws

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Hydref 2020