Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws – yn cau 31 Hydref 2020

Bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn cau ar 31‌‌ Hydref‌ 2020 ac mae angen i gwmnïau wneud unrhyw hawliadau terfynol cyn 30‌ Tachwedd.

Ni fyddwch yn gallu cyflwyno hawliad nag ychwanegu at unrhyw hawliad ar ôl 30‌‌ Tachwedd 2020.

Am gymorth gyda chyfrifon, ewch at y tudalennau canlynol ar wefan GOV.UK

https://www.gov.uk/guidance/calculate-how-much-you-can-claim-using-the-coronavirus-job-retention-scheme.cy

Bonws Cadw Swyddi

Chwliwch i weld a ydych chi’n gymwys ar gyfer y Bonws Cadw  Swyddi a’r hyn sydd angen arnoch chi i’w hawlio. Byddwch yn gallu hawlio rhwng 15 Chwefror 2021 a 31 Mawrth 2021.

Taliad trethadwy, un tro o £1,000 i chi (y cyflogwr) yw’r Bonws Cadw Swyddi, ar gyfer pob gweithiwr cymwys y gwnaethoch ei roi ar gyfnod o seibiant a’i gyflogi’n barhaol tan 31 Ionawr 2021.

Gallwch hawlio’r bonws os ydych chi’n gyflogwr sydd wedi rhoi seibiant i gyflogeion ac wedi gwneud cais cymwys mewn perthynas â nhw trwy’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws.

Ewch i gov.uk am y canllawiau’n llawn:

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-claim-the-job-retention-bonus-from-15-february-2021.cy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Hydref 2020