Cronfa Adferiad Diwylliannol Cam 2 yn agor

 

Recovery Fund banner WELSH

Mae Cam 2 grant y Gronfa Ddiwylliannol ar gyfer gweithwyr llawrydd yn agored ar gyfer ceisiadau i ganiatáu i'r gweithwyr llawrydd hynny a oedd angen mwy o amser i wneud cais. Bydd hyd yr amser y mae cam 2 ar agor ym mhob Awdurdod Lleol yn dibynnu ar nifer y ceisiadau maent yn derbyn. Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwyster i adolygu'r meini prawf a chyrchu ceisiadau'r Awdurdod Lleol.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Hydref 2020