Grant Gweithwyr Llawrydd Y Gronfa Adferiad Diwylliannol: Rhan 2 yn ailagor ddydd Llun 19eg Hydref 10:00am

Mae Cam 1 y gronfa grant ar gyfer gweithwyr llawrydd wedi ei ohirio dros dro

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Cyngor Torfaen wedi cymeradwyo 37 cais yn y rhan gyntaf, am gyfanswm o £92.5k o arian.

Bydd Rhan 2 y gronfa ar gyfer pob cais ym mhob awdurdod lleol yn agor ddydd Llun 19 Hydref am 10am. Y bwriad o’r cychwyn oedd cyflenwi’r Grant Llawrydd dros 2 gam i ganiatáu i’r rheiny yr oedd angen mwy o amser arnyn nhw i wneud cais, wneud hynny. Bydd hyd cyfnod cam 2 yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law pob Awdurdod Lleol.

Mae’r arian yn benodol ar gyfer yr is-sectorau a rolau sydd wedi gorfod rhoi’r gorau i waith a/neu wynebu trafferth wrth ail-ddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd i weld y meini prawf cyn i’r gronfa ailagor ddydd Llun 19 Hydref am 10am

 https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture/cy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020