Cronfa Cadernid Economaidd

Yn dilyn y cyhoeddiad gan y Prif Weinidog am y cyfnod clo byr, mae'r Gronfa Cadernid Economaidd yn cael ei chyfoethogi. Bydd elfennau allweddol y pecyn cymorth yn cynnwys: 

  • o £150m yn ychwanegol i gam tri'r gronfa i gefnogi busnesau wedi cael eu heffeithio can y cyfnod clo byr
  • o Bydd pob busnes sy’n gweithredu o fewn y cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach yn cael taliad grant o £1,000. 
  • o Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n gorfod cau gyda eiddo â gwerth trethadwy o dan £50k yn cael taliad grant untro o hyd at £5,000. 
  • o Bydd grantiau dewisol ychwanegol a chymorth i fusnesau llai hefyd, sy'n ei chael yn anodd. 

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael cyn bo hir.

Ewch i Busnes Cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Hydref 2020