Ydych chi wedi ymuno â Larwm Seibr yr Heddlu?

 CyberAlarm (002)

Mae hwn yn gynllun sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth ac sy’n cynnig monitro o Fygythiadau Seibr i’ch busnes mewn amser go iawn bron!

Mae’r buddion yn cynnwys: 

  • Monitro amser go iawn bron gydag adroddiadau rheolaidd
  • Cesglir metadata’n unig, dim data defnyddiwr, cynnwys nac Eiddo Deallusol
  • Cydymffurfiad â GDPR gan nad oes yna ddata personol 

Mae Larwm Seibr yr Heddlu wedi ei ariannu gan y llywodraeth ac mae’n hawdd ymuno, i sefydliadau gan gynnwys busnesau lleol, ysgolion, colegau, cynghorau, cwmnïau cyfleusterau ac unrhyw sefydliad arall a hoffai fod yn rhan o’r cynllun.

 Diogelwch eich busnes, ymunwch heddiw!

https://www.cyberalarm.police.uk/

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Hydref 2020