Ehangu Cynllun Cefnogi Swyddi i gwmnïau sy'n gorfod cau oherwydd Cyfyngiadau Covid

Bydd y Cynllun Cefnogi Swyddi yn cael ei gyflwyno ar Dachwedd 2020 i amddiffyn swyddi ble mae busnesau’n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf oherwydd coronafeirws (COVID-19).  O dan y cynllun, a fydd yn mynd am chwe mis, bydd Llywodraeth y DU yn cyfrannu tuag at gyflogau gweithwyr sy’n gweithio llai o oriau na’r arfer oherwydd llai o alw.

Hefyd, cyhoeddodd Canghellor y DU (9 Hydref) fanylion pellach ar sut bydd y Cynllun Cefnogi Swyddi’n cael ei ehangu i warchod swyddi a chefnogi busnesau sy’n gorfod cau oherwydd cyfyngiadau COVID.

https://www.gov.uk/government/news/job-support-scheme-expanded-to-firms-required-to-close-due-to-covid-restrictions

Gwelwch isod daflen o Gwestiynau Cyffredin

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925672/20201009_JSSC_Factsheet_FINAL_EG_1516_002_.pdf

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020