Cynllun Kickstart: gwybodaeth i gyflogwyr

Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd ar gyfer pobl 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir. Gall cyflogwyr o bob maint wneud cais am gyllid sy’n cwmpasu:

  • 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn dibynnu ar oed y sawl sy’n cymryd rhan) am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis
  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig
  • isafswm cyfraniadau ymrestru awtomatig cyflogwr

Mae’n rhaid i gais i’r Cynllun Kickstart fod am isafswm o 30 o leoliadau gwaith ac mae yna 2 ffordd i wneud cais:

  • Os ydych chi'n creu mwy na 30 o leoliadau gwaith gallwch wneud cais yn uniongyrchol trwy gyflwyno cais eich hun ar-lein
  • Os ydych chi'n creu llai na 30 o leoliadau gwaith, gall porth Kickstart weithredu ar eich rhan a gwneud cais am grant Cynllun Kickstart ar eich cyfer.

Byddant yn:

  • casglu gwybodaeth gennych am y lleoliadau gwaith yr hoffech eu cynnig
  • defnyddio’r wybodaeth hon i gyflwyno cais ar-lein ar ran grŵp o gyflogwyr
  • trosglwyddo’r taliadau perthnasol a wneir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i chi (ee cyflog y person ifanc)

Gall yr adran Economi a Sgiliau yng nghyngor Torfaen roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ynghylch Cynllun Kickstart newydd y Llywodraeth. Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ar: 01633 647743 neu e-bostiwch  employability@torfaen.gov.uk

 Mae gwybodaeth bellach am gynllun Kickstart hefyd ar gael ar

https://www.gov.uk/government/collections/kickstart-scheme

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Hydref 2020