Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Lleol

Cronfa yw hon i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau lleol a osodwyd yn eu hardal lleol yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oresgyn canlyniadau economaidd y cyfyngiadau lleol a roddwyd ar waith yn eu hardal lleol.

Bydd busnesau yn gymwys i wneud cais am y gronfa hon pan fydd eu ardal lleol wedi bod dan gyfyngiadau am leiafswm o 21 diwrnod. Bydd y gronfa ar agor i geisiadau yn eich ardal lleol ar, neu yn fuan ar ol, 28 diwrnod o’r cyfyngiadau yn bod mewn lle, ac yn cael ei weinyddu trwy eich Awdurdod Lleol.

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahân:

  • Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Lleol
  • Grant Dewisol Cyfyngiadau Lleol

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ewch i dudalen Busnes Cymru COVID-19 Cymorth i Fusnesau.

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/y-gronfa-i-fusnesau-dan-gyfyngiadau-lleol

Ffynhonnell: Busnes Cymru 

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/y-gronfa-i-fusnesau-dan-gyfyngiadau-lleol

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Hydref 2020