Cyflwyno mesurau newydd ar gyfer busnesau lletygarwch a manwerthu - CC (COVID-19)

Ni all eiddo trwyddedig werthu alcohol ar ôl 10pm mwyach, a rhaid iddyn nhw gau erbyn 10.20pm.  Rhaid i fusnesau trwyddedig gynnig gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig. Rhaid i siopau, gan gynnwys archfarchnadoedd a siopau cyfleuster, stopio gwerthu alcohol am 10pm. Bydd archfarchnadoedd a busnesau tecawê yn gallu cynnig gwasanaethau cludiant ar ôl 10pm ond rhaid iddyn nhw beidio â chynnwys alcohol.

Mae’r mesurau newydd yma yn rhan o becyn o gamau wedi eu cydlynu i reoli lledaeniad coronafeirws, sy’n cael eu cyflwyno ledled y DU ac a ddaeth i rym yng Nghymru am 6pm ar 23 Medi ac mae yna restr fanwl o gwestiynau cyffredin ar gael.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Hydref 2020