Gwasanaeth Cymorth Ar Ôl Colli Swydd

Mae adran Economi a Sgiliau Cyngor Torfaen yn gweithio gyda phartneriaid i gynorthwyo cyflogwyr Torfaen, a'u gweithwyr, sy'n wynebi diswyddiadau o ganlyniad i bandemig Covid-19.

Os ydych chi'n gyflogwr sy'n gorfod diswyddo staff yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae cymorth am ddim ar gael i chi a'ch gweithwyr, gan ein Gwasanaeth Cymorth Ar Ôl Colli Swydd.

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Ar Ôl Colli Swydd yn wasanaeth AM DDIM sydd ar gael i gyflogwyr o bob maint yn Nhorfaen, i helpu’ch gweithwyr ddod o hyd i waith arall a chael cyfleoedd newydd.

Mae’r cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

  • Paru swyddi â swyddi gwag lleol ar hyn o bryd
  • Chwilio am swydd a help gyda swyddi gwag ar-lein
  • Datblygu CV
  • Hyfforddiant am ddim
  • Cynllunio Gyrfa
  • Dechrau busnes

I gael gwybodaeth bellach dilynwch y linc a chwblhau ein ffurflen ymholiad ar lein

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Hydref 2020