Cwsmeriaid Hunanasesu i elwa ar gynlluniau taliadau chwyddo

O 1 Hydref 2020 mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) wedi cynyddu'r trothwy ar gyfer talu rhwymedigaethau treth i £30,000 ar gyfer cwsmeriaid Hunanasesu i helpu i leddfu unrhyw faich ariannol posibl y gallent fod yn ei dioddef oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Gellir defnyddio'r gwasanaeth cynllun talu ar-lein eisoes i sefydlu trefniadau rhandaliadau ar gyfer talu rhwymedigaethau treth hyd at £10,000.

Rhaid i gwsmeriaid sy'n dymuno sefydlu eu trefniadau Amser i Dalu hunanwasanaeth eu hunain fodloni'r gofynion canlynol: 

  • mae angen iddyn nhw fod heb:
    • ffurflenni treth sy'n ddyledus
    • o dyledion treth eraill
    • o cynlluniau talu eraill Cyllid a Thollau EM wedi'u sefydlu
  • mae angen i'r ddyled fod rhwng £32 a £30,000
  • mae angen sefydlu'r cynllun talu heb fod yn hwyrach na 60 diwrnod ar ôl dyddiad dyledus dyled

Bydd rhaid i gwsmeriaid sy'n defnyddio Amser i Dalu hunanwasanaeth dalu unrhyw log ar y dreth sy'n ddyledus. Bydd llog yn cael ei gymhwyso i unrhyw falans sy'n weddill o 1 Chwefror 2021.

Gall cwsmeriaid Hunanasesu sefydlu eu cynllun talu ar-lein eu hunain i helpu i wasgaru cost eu bil treth.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cwsmeriaid-hunanasesu-i-elwa-ar-gynlluniau-taliadau-chwyddo

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Hydref 2020