Estyniad Grant y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig (SEISS)

Mae Estyniad i’r Grant SEISS yn darparu cefnogaeth hanfodol i'r hunangyflogedig. Bydd y grant yn gyfyngedig i unigolion hunangyflogedig sydd ar hyn o bryd yn gymwys ar gyfer y SEISS ac sy'n parhau i fasnachu ond sy'n wynebu llai o alw oherwydd COVID-19.

Bydd yr estyniad yn darparu dau grant a bydd yn para chwe mis rhwng Tachwedd 2020 ac Ebrill 2021. Telir y grantiau mewn dau gyfandaliad, pob un yn cwmpasu cyfnod o dri mis.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension/self-employment-income-support-scheme-grant-extension

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/news-events

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 5th Hydref 2020