Y Model Gweithredu Ffiniau: Canllaw ar gyfer sut fydd y ffin gyda'r Undeb Ewropeaidd yn gweithio ar ôl y cyfnod trosglwyddo

Ar 1 Ionawr 2021 bydd y cyfnod trosglwyddo gyda’r Undeb Ewropeaidd yn dod i ben, a bydd y Deyrnas Unedig yn rheoli ffin lawn, allanol fel cenedl sofran.  Mae hyn yn golygu y bydd rheolaeth ar symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a’r UE.

Er mwyn roi amser ychwanegol i ddiwydiant wneud y newidiadau angenrheidiol, mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu cyflwyno rheolaeth newydd ar ffiniau mewn tri cham hyd at 1 Orffennaf 2021.

Y Model Gweithredu Ffiniau yw esboniad Llywodraeth y DU o’r prosesau newydd ar ffiniau a fydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer masnach gyda’r UE y flwyddyn nesaf. Bydd angen y rhan fwyaf o’r rhain waeth a oes cytundeb ar fargen fasnach ai peidio.

Mae angen i unrhyw un sy’n masnachu gyda’r UE rhoi’r prosesau yma ar waith nawr neu, yn fwy na thebyg, ni fyddan nhw’n gallu cael eu nwyddau i/o’r UE y flwyddyn nesaf.

Dilynwch y ddolen isod at y ddogfen 'The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods' 

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Hydref 2020